Ett samhälle blomstrar om det utvecklas och tas om hand av oss medborgare. Välkommen att samskapa för riktig förändring. Göteborg behöver ditt engagemang!

Berätta mer

Godmorgon alla klarvakna

Eller om det är goddag. Det är i alla fall inte godnatt.

Lyssna till Awake & Awares manifest.

Läs hela manifestet

Godmorgon alla klarvakna. Eller om det är goddag. Det är i alla fall inte godnatt. Även om det kan låta så när man lyssnar på nyheter och larmrapporter. Om du har hittat hit, vilket du verkar ha gjort, har du antagligen gnuggat förnekelsen ur dina medietrötta ögon, satt ner en fot eller två och bestämt att nu —nu är det slut-ojat. Nu kavlar vi upp ärmarna och ser hur vi tillsammans kan skapa den blomstrande hållbara morgondag vi alla drömmer om.

För om vi ska nå de globala målen år 2030 finns det inte tid att slumra. Det finns inte tid att hålla en bra idé för sig själv, eller att skamset gå och fnula på om det finns något mer som man faktiskt skulle kunna bidra med. Det vi behöver göra är att dela erfarenheter och kunskap så att vi kan lära oss av varandra och dra det bästa ur oss själva. Vi behöver vara modiga, generösa, kreativa och vi behöver vara många.

Du må vara ung eller gammal, chef eller student, entreprenör eller kommunanställd, politiker eller musiker eller kanske lite av varje, det spelar ingen roll. Ska man släcka bränder handlar det ju faktiskt om hur många som pallar langa hinkarna, inte vilka som langar dem. Just nu fokuserar vi på Göteborg, en plats som redan visat sig vara en utmärkt grogrund för hållbarhetsfrågor*. Men om du har en idé som funkar lika bra för Madagaskar eller Nordpolen, ja då är den också välkommen.

Awake & Aware är ett nytt initiativ, sprunget ur ren lust och jävlaranamma av flera göteborgska eldsjälar på Göteborg & Co. Vår förhoppning är att du här ska kunna hitta, eller ge, all tänkbar inspiration, hjälp, kompetens, kunskap, mod och pepp. Kanske till och med hitta en ny sida av dig själv. Så, är du med?

*Enligt Global Destination Sustainability Index 2016, 2017, 2018 och 2019. Lonely Planet har även gett Göteborg utmärkelsen ”Best Sustainable City Stay 2021”.

Ett nyfött initiativ

Awake & Aware har just tagit sina första andetag. Först och främst behöver vi samla kraft. Om du vill vara en del av den kraften ska du gå med i vårt community.

Vi hoppas och tror att detta ska bli en levande plats att dela erfarenheter och kunskap, där vi både kan lära oss av varandra och växa i oss själva med syftet att bana väg för ett hållbart och blomstrande samhälle.

Vår tanke är att Awake & Aware med tiden ska mogna till en plattform för att skapa verklig förändring. Men för att vi skall kunna fira vad vi åstadkommit, hämta inspiration och smida planer för framtiden kommer Awake & Aware även att vara en inspirerande och lustfylld festival där vi kan hitta vår kollektiva rytm och fördjupa banden oss emellan.

Vår värdegrund

Vi är modiga

Vi lyssnar på våra inre drivkrafter och värderingar och agerar enligt dem, speciellt när det känns skrämmande, obekvämt och sårbart. Vi står upp för det som är rätt och utmanar gamla strukturer.

Vi bygger tillit oss emellan

Vi agerar i linje med våra värderingar och skapar därmed tillit. Vi praktiserar självkännedom och självledarskap i våra liv. Vi är öppna, ärliga, håller våra ord och vi eftersträvar att vara den som andra kan uttrycka sig ärligt och öppet emot.

Vi utvecklar och utvecklas tillsammans

Vi pratar direkt med människor som utmanar vår världsbild och vi vill utveckla både oss själva och vår omgivning, och vi gör det tillsammans med andra.

I Awake & Aware tror vi alla människor och omständigheter kan berika vår personliga och gemensamma utveckling. Därför ger vi utrymme för olikheter att trivas, utvidgar vår världsbild, utvecklar oss själva och andra, för att bidra till ett mer jämställt och hållbart samhälle.

Vi sprider goda vibbar

Vi sprider goda vibbar och berikar de sammanhang vi befinner oss i. I Awake & Aware låter vi lust, improvisation och skratt få vara en stor del av allt vi gör. Vi tror att det är den bästa vägen för att uppnå vår fulla förmåga. Genom lust kan vi även stötta och inspirera andra till att uppfylla sin fulla potential och kreativitet. När vi skapar goda vibbar och tar ansvar för vårt fysiska, mentala och andliga tillstånd kommer vi längre tillsammans.

Vi bryr oss om människor och miljö

Vi sätter kollektiv vinst främst i alla frågor, problem eller möjligheter som uppstår. Vi styr våra ord, tankar och handlingar så det ger en positiv påverkan på människors liv och miljö i smått som stort.

Därför är vi med i Awake & Aware

För att det är roligt och känns bra i magen att arbeta med projekt vars ambition är att göra världen till en bättre plats.
Dessutom utvecklas jag som individ av att befinna mig i sammanhang där jag lär mig nya saker. 

Claudia

Jag vill att mina barn – att alla framtidens barn – ska få växa upp in en värld där varje människa 
blomstrar i harmoni med sin omgivning. Det kräver att vi, tillsammans, lever och leder på ett medvetet sätt som bidrar till en mer inkluderande och hållbar värld. För mig är Awake & Aware en möjlighet och kraft som kan styra oss dit.

Kristín

Jag vill vara med och bidra till en mer hållbar framtid, och Awake & Aware är ett initiativ där jag, utifrån vem jag är, kan lära mig samt förstå hur jag kan göra just det.

Christian

Jag är med i Awake and Aware för att kunna dela kunskap och erfarenheter inom hållbarhetsområdet och för att det ger energi och kraft att vara med i ett community som sätter blåslampa på makthavare att agera modigare och snabbare.

Nathalie

Jag tror på kraften hos människor. När vi samlas och arbetar tillsammans finns inga hinder som stoppar oss. Genom Awake & Aware kan vi driva utveckling och ifrågasätta strukturer. Därför vill jag vara en del av detta initiativ.

Johan

De utmaningar som vi alla står inför kan bara lösas om vi samarbetar. Därför känns det självklart att vara med och bygga ett mer hållbart samhälle!

Tor

Människans kollektiva kraft har gjort underverk förr och med tanke på de utmaningar vi står inför tror jag starkt på att tillsammans är vägen att vandra. Finner hopp i mitt favoritordspråk: “Many small people in many small places do many small things that can alter the face of the world.

Lilo

För mig är A&A energifyllt och kollaborativt intiativ som ger mig en boost i att vara med. Genom A&A får jag vara med och skapa riktig förändring, både för mig själv och mitt samhälle.

Gabriel

I believe that individual and collective action is a necessity for a more sustainable future. Awake and Aware offers both – the encouragement and empowerment for the individual as well as a community to be a part of to engage with for greater collective action. 

Lindsey

Det är ett privilegium att få vara del av en rörelse som skapar en bättre och mer hållbar samtid. Jag vill koppla ihop fler personer och bidra till oväntade vänskaper, så att vi vidgar innanförskapet och medskapandet. 

Christer

Jag är med i Awake & Aware för att kunna vara med och inspireras och inspirera till hållbar utveckling. Jag tror att vi tillsammans blir så mycket starkare när vi kan medskapa en hållbar värld.

Lisa

2021

Under 2021 vill(e) vi träffas på riktigt!

Syftet med Awake & Aware är att bidra till ett mer hållbart och välmående samhälle. Vi tror på kraften när människor möts och kan dela kunskap och inspirera varandra, såklart digitalt, men också fysiskt. Under 2021 skulle Awake & Aware ta fart med en community hub, nya samarbeten och en inspirerande festival. Vi ville träffas för att hitta vår gemensamma kraft, samtala kring hur vi tillsammans kan skapa förändring och komma igång med vårt arbete.

Men ibland blir det inte som man tänkt sig. Så som pandemin drabbat vårt samhälle var det få som kunde förutse. På grund av rådande omständigheter väljer vi därför att pausa tankarna på ett evenemang, men låter vår digitala sfär leva vidare och vara platsen där vi samlas och delar erfarenheter, tankar och kunskap.

Hoppas att du vill vara en del av vårt växande community.

Vilket Göteborg drömmer du om?

Jag önskar att mina barnbarn, precis som mina barn, fick uppleva Angered. Naturen, luften och att där finns människor från hela världen – det tycker jag är fint.

Pirkku

Jag vill se bättre integration där olika nationaliteter och samhällsklasser lever och verkar tillsammans i våra stadsdelar. 

Erik

Mitt dröm-Göteborg tar vara på alla kulturella resurser som finns – att det inte är så segregerat, helt enkelt.

Andrea

If it would be easier to make Swedish friends, for instance through activities – like sport or other hobbies – it would make the experience of Gothenburg better.

Sai

Vanliga frågor

Vilka står bakom Awake & Aware?

Awake & Aware är ett initiativ som projektleds av Göteborg & Co, som är en del av Göteborgs stad. Genom detta initiativ vill vi skapa en plattform där alla medborgare får möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle. Den långsiktiga planen för projektet är att skapa bred samverkan med stadens olika aktörer så att Awake & Aware i framtiden kan stå på egna ben och bli en naturlig samlingspunkt för hållbarhetsfrågor.

Vem kan vara med i Awake & Aware?

Du som delar vår vision och som vill bidra till ett mer hållbart samhälle är välkommen att gå med i Awake & Aware. Du kan vara med som privatperson men självklart kan du även vara en del av Awake & Aware som representant för ett företag. Awake & Aware är ett community för hållbarhetsfrågor i Göteborg och vi hoppas kunna bli en viktig samverkansplattform som driver dessa frågor, 365 dagar om året.

Hur jobbar Awake & Aware med de globala målen i Agenda 2030?

Awake & Aware erbjuder ett utrymme som alltid är öppet – för en lustfylld och ärlig dialog mellan de många goda och redan etablerade hållbarhetsinitiativ som finns idag. Flera av dessa aktörer jobbar redan med de globala målen och genom Awake & Aware kan den sammantagna kunskapen öka och delas vidare. Awake & Aware som organisation grundar sig främst i mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Genom att fungera som en digital samverkansplattform för hållbarhetsfrågor ser vi kraften och möjligheterna det skapar när utbyte av kunskap, expertis och kapacitetsutveckling sker.

Hur skiljer sig Awake & Aware från liknande initiativ?

1. Vi fokuserar på mänsklig utveckling
För att skapa förutsättningar för hållbar utveckling på samhällsnivå behöver vi öka den kollektiva medvetenheten. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa plats för mänsklig utveckling genom att dela kunskap och erfarenheter.

2. Vi är värderingsdrivna
Våra värderingar leder oss framåt och är kärnan i allt vi gör: vi är modiga, vi är tillitsfulla, vi utvecklar tillsammans, vi sprider ‘good vibes’ och bryr oss om människor och miljö.

3. Vi är datadrivna
För att vara relevanta och skapa värde på riktigt, bygger vi allt vi gör på fakta, forskning och data. Datan hämtas från vårt community, från akademin och från den statistik som finns tillgänglig inom Göteborgs Stad samt stadens näringsliv.

4. Vi visar mänsklig närvaro
Vi är noga med att alltid vara inlyssnande och se människan på djupet i alla våra relationer. Vi tittar förbi yttre attribut och gör vårt bästa för att skapa mellanmänsklig tillit som lockar fram det bästa i alla människor som är med på denna plattform.

5. Vi bygger broar
Detta handlar inte om mig eller dig. Det handlar om oss och vad vi kan åstadkomma tillsammans. Awake & Aware möjliggör samverkan och samskapande.

6. Lustfyllt!
Det ska kännas kul att uppnå hållbarhetsmålen.

Hur bidrar Awake & Aware till att skapa en reell förändring i en mer hållbar riktning?

Awake & Aware skapar en plats åt redan initierade satsningar där den gemensamma kraften resulterar i att kunskap, inspiration och mod kan spridas som goda exempel. Som ledstjärna arbetar vi efter de globala målen i Agenda 2030, förankrade i vetenskap. I slutändan tror vi att det är människorna bakom de olika initiativen som skapar riktig förändring.

Vilka verktyg använder Awake & Aware för att skapa förändring?

1. Engagemang via digitalt community
I vårt community skapar vi engagemang genom inspiration, samskapande och en känsla av att göra denna resan tillsammans. Genom denna plattform vill vi möjliggöra så att alla får möjlighet att kunna bidra till ett mer hållbart Göteborg.

2. Data och insikter
Från vårt community genereras data som bidrar med värdefull input till stadens hållbara utveckling.

3. En lustfylld festival
Genom ett evenemang kan vi samlas och ge varandra inspiration och hitta vår kollektiva rytm till den fortsatta resan.

4. Göteborgarnas egna berättelser
Genom Awake & Aware kan vi ge göteborgarna en ny röst och en möjlighet att nå ut. På detta sätta kan fler kan ta del av vad som händer i vår stad, lyfta goda initiativ, skapa stolthet och inspirera till förändring

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.